Ảnh đẹp trong tháng
" Mỗi công dân một bức ảnh đẹp
thể hiện tình yêu quê hương, gia đình và đất nước "
Các cuộc thi đồng hành
" Mỗi người một KHOẢNH KHẮC
VIỆT NAM khoe hương sắc "
Đang kết nối với Facebook!