Top 5 đặc sản Ninh Chữ nổi tiếng

nhum biển cà ná ninh chữ

Trước mỗi chuyến du lịch, chắc hẳn ai cũng phải nghiên cứu trước những vấn đề như vui chơi thăm thú ở đâu, di chuyển bằng phương tiện gì, ở lại tại khách sạn nào hay quan trọng nhất là ăn gì ở địa phương…